Heaven dove foot cream 120 ml

افغانی 200

کریم پا Heaven dove
پوست ناحیه‌ی کف پا به دلیل تماس‌های مکرر با زمین، فرش، کفش و آلودگی‌های محیطی در معرض خشکی زیاد است. خشک شدن پوست کف پا که بیشتر هم در قسمت پاشنه اتفاق می‌افتد، در بسیاری موارد دچار ترک‌های ریز و گاها عمیق نیز می‌شود. این ترک‌ها که اغلب با خارش شدید همراه است، محیط خوبی برای رشد باکتری ها و تجمع آلودگی به حساب می‌آید. برای جلوگیری از خشکی و بروز عوارض ناشی از آن، بهترین راه استفاده از یک کریم نرم کننده و مرطوب کننده مخصوص است. کریم ترک پا مناسب پیشگیری و درمان ترک‌هاست . احتمالا گاهی برایتان پیش آمده باشد که با پوشیدن جوراب و یا کشیده شدن لباستان به این ناحیه، متوجه خش خشی خفیف که ناشی از خشکی پا است، شده باشید. برای درمان آن و از بین بردن ترک‌های ریز و درشت بوجود آمده این کریم را خریده و با مصرف روزانه 2 تا 3 مرتبه در مدت 7 روز اثر فوق‌العاده‌ی ان‌را خواهید دید